Σ.Ε.Μ.ΕΞ – DQS Hellas: Εξετάσεις Πιστοποίησης ISO 17024

Πραγματοποιήθηκε τα Σαββατοκύριακα 23 & 24 Νοεμβρίου και 7 & 8 Δεκεμβρίου 2019, η διαδικασία διαπίστευσης Πιστοποίησης ISO 17024 μόνο για μέλη του σωματείου μας.

Η θεωρητική εξέταση έγινε το Σάββατο 23 Νοεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου στα γραφεία της εταιρείας DQS Hellas στην Κηφισιά. Η DQS Hellas παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης, επιθεώρησης και αξιολόγησης συστημάτων και διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών – πελατών της τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου & 8 Δεκεμβρίου έγινε η πρακτική εξέταση στο MARINE DIESEL CENTER στην Αργυρούπολη.

Το πρότυπο ISO 17024 διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης, αναπτύχθηκε προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις στους Φορείς που θέλουν να εμπλακούν στην πιστοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων φυσικών προσώπων. Σκοπός του είναι να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς στα επιμέρους Σχήματα Πιστοποίησης και τα πιστοποιητικά που χορηγούν οι διαπιστευμένοι σύμφωνα με αυτό Φορείς να είναι αναγνωρίσιμα και αποδεκτά ως ισότιμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τα πλεονεκτήματα του πιστοποιητικού ISO/ ΙEC 17024 για τους επαγγελματίες
– Έχει πρακτική αξία.
– Είναι άμεσα αξιοποιήσιμο στον επαγγελματικό τους τομέα.
– Έχει αξία σε βάθος χρόνου.
– Αποδεικνύει την επαγγελματική τους επάρκεια που έχει αποκτηθεί μέσω συνεχιζόμενης συμπληρωματικής κατάρτισης μέσω της πρακτικής εμπειρίας, καλύπτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και έχει καθορισμένη χρονική ισχύ.
– Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους.