Προεδρίκο Διάγγελμα αναγνώρησης τεχνίτων μικρών σκαφών

Ψηφίστηκε από την βούλη διάγγελμα το οποίο αναγνωρίζει το επάγγελμα των μηχανικών εξώλεμβιών.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

ΦΕΚ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ