Ενημέρωση Μελών όσον αφορά την Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος

Πραγματοποίηθηκε στις 13-11-2021 ενημερωσή των μελών του ΣΕΜΕΞ όσον αφορά την άδειας ασκήσεως επαγγελματος του κλάδου μας, το οποίο καθιερώθηκε με προεδρικό διάταγμα. Κατόπιν της συζήτησης των μελών επί του θέματος, ακολούθησε γεύμα στον Ναυτικό Όμιλο Μαρίνας Φλοίσβου και κάφες στον εξωτερίκο χώρο μιας και το επέτρεπαν οι ευχάριστες καιρικές συνθήκες.