Ενημέρωση για Γενική Συνέλευση στις 31 Ιανουαρίου

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 που πλήττει την χώρα, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου μας αποφάσισαν να διεξάγουν μέσω τηλεδιάσκεψης την Γενική Συνέλευση στις 31 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 π.μ.