Ζητείται Μηχανικός Μηχανών Θαλάσσης και Βοηθός Μηχανικού!

Η εταιρεία «Κέντρο Θαλάσσης», που δραστηριοποιείται στην συντήρηση μηχανών θαλάσσης, σκαφών αναψυχής από το 1984, με εγκαταστάσεις συνεργείου στην περιοχή του Ασπροπύργου , ζητά άμεσα εργαζομένους, ώστε να στελεχώσει ανοιχτές θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης Μηχανικού και Βοηθού Μηχανικού Μηχανών Θαλάσσης.
Παρέχεται:
-σταθερός μισθός
-ασφάλεια
-ιδιωτική ασφάλεια
-συνεχής εκπαίδευση
-επαγγελματική εξέλιξη σε ένα ασφαλή και ομαδικό εργασιακό περιβάλλον με αποδοχές αναλόγως προσόντων.
Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία, η γνώση και η εμπειρία στο αντικείμενο.