Τεχ. Θέματα
Τεχνικά Θέματα

Τα μέλη μας

Τα ταχύπλοα σκάφη και η επιλογή της μηχανής

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(14 ψήφοι)

Εκτός από την ιπποδύναμη, η σχέση μετάδοσης της ρεβέρσας και  ο κυβισμός της μηχανής πρέπει να επιλέγονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του σκάφους για να έχει αυτό καλές επιδόσεις, να είναι οικονομικό και ασφαλές.

Μέχρι σήμερα  έχουμε γράψει αρκετά πράγματα για τα ταχύπλοα σκάφη πλαναρίσματος, τις
γάστρες τους, την εγκατάσταση των μηχανών τους, τις επιδόσεις, την κατανάλωση κ.α. Για την εγκατάσταση των εξωλέμβιων μηχανών έχουμε πει ότι βασίζεται στις προδιαγραφές των κατασκευαστών τους που υπάρχουν σε πίνακες όπου αναφέρονται η ιπποδύναμη και η ταχύτητα που μπορεί να πετύχει ένα σκάφος με ορισμένες διαστάσεις και βάρος με μία μηχανή με ορισμένα χαρακτηριστικά και ανάλογη έλικα.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν ένα γενικό κριτήριο που μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε με κάποια προσέγγιση ένα αποτέλεσμα σε ταχύτητα, δεν εγγυώνται όμως ότι αυτό θα είναι το καλύτερο που μπορούμε να πετύχουμε αφού δεν αναφέρονται στη σχέση που έχουν οι επιδόσεις με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε σκάφους και της κάθε μηχανής. Για ένα ίδιο σκάφος π.χ. το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό από μηχανές  ίδιας μεν ιπποδύναμης αλλά με ρεβέρσες με διαφορετική σχέση μετάδοσης ή διαφορετικού κυβισμού. Αυτό σημαίνει πως η ιπποδύναμη απλώς, δεν μπορεί να είναι το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή της μηχανής.  

Καλό είναι λοιπόν να δούμε όλα τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να επιλέγουμε τη μηχανή που ταιριάζει στο σκάφος μας ώστε αυτό, σύμφωνα με τις δυνατότητες του, να λειτουργήσει σωστά και να μας δώσει τις καλύτερες επιδόσεις.  Πρώτα όμως ας δούμε πώς συνηθίζεται μέχρι τώρα να γίνεται αυτή η επιλογή.  

Τα ταχύπλοα σκάφος μικρού και μέσου μεγέθους, όλα όσα μπορούν να κινηθούν με εξωλέμβιες ή εσω-εξωλέμβιες μηχανές, σπάνια προσφέρονται, στη χώρα μας, σαν έτοιμα και ολοκληρωμένα σύνολα,  δηλαδή, σαν συγκεκριμένα μοντέλα με στάνταρ προδιαγραφές ως προς τον τύπο τους, τις διαστάσεις, το βάρος, τη συγκεκριμένη μηχανή και ιπποδύναμη, τις επιδόσεις, την κατανάλωση, την ασφάλεια κ.λ.π. ώστε να μπορούμε να διαλέξουμε άμεσα, από αυτό που βλέπουμε, με βάση τις ανάγκες μας, όπως κάνουμε για το αυτοκίνητό  μας. Ακόμη και τα σκάφη που βλέπουμε στις διάφορες εκθέσεις σκαφών, με κάποια μηχανή ήδη εγκατεστημένη, δεν είναι απαραίτητο να τα αγοράσουμε με τη μηχανή αυτή. Μπορεί να διαλέξουμε το σκάφος και να ζητήσουμε κάποια άλλη μηχανή που πιστεύουμε πως ικανοποιεί τις απαιτήσεις μας, έχοντας μία γενική άποψη για το είδος και το μέγεθος της μηχανής που χρειάζεται να τοποθετήσουμε. Η μηχανή μπορεί να είναι οποιαδήποτε μάρκας, από μία ελάχιστη έως μία μέγιστη ιπποδύναμη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του σκάφους και τις υποδείξεις του, τις υποδείξεις του πωλητή ενός σκάφους και μηχανής, τις συμβουλές ενός μηχανικού μηχανών θαλάσσης ή, ακόμη και σύμφωνα με τη δική μας προσωπική άποψη ή γνώση του αντικειμένου. Έτσι, ανάλογα με την επιλογή που κάναμε, το σύνολο σκάφος-μηχανή που θα προκύψει και θα χειριστούμε κάποια στιγμή στη θάλασσα, είναι ένας από τους πολλούς δυνατούς συνδυασμούς που μπορεί να είναι επιτυχημένος, μπορεί και όχι. Και αυτό διότι δεν αρκεί η μηχανή που θα επιλέξουμε να είναι μέσα στα όρια της ελάχιστης και μέγιστης ιπποδύναμης που μπορεί να ορίζουν οι προδιαγραφές του σκάφους, αλλά επειδή και άλλα χαρακτηριστικά της -πέρα από την ιπποδύναμη - όπως η σχέση μετάδοσης της ρεβέρσας της και ο κυβισμός της, τα οποία αναφέραμε παραπάνω, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του σκάφους, παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ποιότητα πλεύσης και στις επιδόσεις του. Αυτό μπορεί να το γνωρίζουμε, μπορεί και όχι, ανάλογα με την πληροφόρηση που θα έχουμε από εκείνους που θα μας προμηθεύσουν το σκάφος και τη μηχανή. Όμως η πληροφόρηση και το αντικείμενο που θα πάρουμε μπορεί να μην είναι ναι πάντοτε σωστά !

Συχνά λοιπόν βλέπουμε σκάφη τα οποία κυκλοφορούν στις θάλασσες μας που, ενώ δεν είναι απαραίτητα κακής κατασκευής ή ποιότητας να παρουσιάζουν διάφορα προβλήματα όπως κακή πλεύση, υψηλή κατανάλωση μέτριες επιδόσεις κ.λ.π. που οφείλονται σε κακές επιλογές.

Ας κάνουμε λοιπόν εμείς μία καλύτερη επιλογή συνδυάζοντας σωστά μηχανή και σκάφος, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους:

Η μηχανή, η ρεβέρσα και οι ροπές:

Κάθε κινητήρας, ανάλογα με την ιπποδύναμη και τις στροφές του, χαρακτηρίζεται από μία ροπή στρέψεως που είναι η δύναμη περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα. Η δύναμη αυτή μετριέται σε χιλιογραμμόμετρα και είναι περίπου για κάθε μηχανή: Ροπή = Ιπποδύναμη Χ 716 / Στροφές. Η ροπή αυτή μεταφέρεται στον ελικοφόρο άξονα μέσω του συστήματος μετάδοσης, δηλαδή της ρεβέρσας και επειδή είναι αντιστρόφως ανάλογη των στροφών, όπως φαίνεται και στον παραπάνω τύπο, θα είναι μεγαλύτερη στον ελικοφόρο άξονα αν οι στροφές του μειωθούν σε σχέση με αυτές της μηχανής και ίδια ή μικρότερη αν οι στροφές του είναι ίδιες ή περισσότερες.

Αν π.χ. έχουμε μία μηχανή που αποδίδει 100 ίππους στις 5000 στροφές, η ροπή στο στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα θα είναι 100 Χ 716 / 5000 = 14,32 χιλιογραμμόμετρα και ίδια στον ελικοφόρο άξονα όταν η σχέση μετάδοσης της ρεβέρσας μας είναι 1:1 (ένα προς ένα). Εάν όμως η σχέση μετάδοσης είναι 2:1 τότε οι στροφές στον ελικοφόρο άξονα θα είναι μειωμένες στο ήμισυ και η ροπή θα είναι 100 Χ 716 / 2500 = 28,64, δηλαδή διπλάσια.  

Τι σημαίνει όμως πρακτικά μεγαλύτερη ή μικρότερη ροπή και λιγότερες ή περισσότερες στροφές στον ελικοφόρο άξονα, δηλαδή στην έλικα; Με λιγότερες στροφές και μεγαλύτερη ροπή  μπορούμε (και πρέπει) να βάλουμε έλικα με μεγαλύτερη διάμετρο - όπως φαίνεται και στο διάγραμμα -  και μεγαλύτερο βήμα, που είναι πιο αποτελεσματική όταν θέλουμε να κινήσουμε ένα σκάφος βαρύ. Σε ένα τέτοιο σκάφος δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μικρή έλικα με πολλές στροφές γιατί θα είχαμε αυξημένη ολίσθηση και χαμηλό βαθμό απόδοσης. Αντίθετα, σε ένα ελαφρύ σκάφος, για να έχουμε υψηλό βαθμό απόδοσης και να πετύχουμε υψηλές επιδόσεις σε ταχύτητα χρειαζόμαστε μικρή σε διάμετρο έλικα και πολλές στροφές. Εδώ δεν είναι απαραίτητο να έχουμε μεγάλη ροπή.

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως η διάμετρος μιας έλικας καθορίζεται γενικά από τη μέγιστη ιπποδύναμη της μηχανής και τις στροφές του ελικοφόρου άξονα, ενώ το βήμα της έτσι που να επιτρέπει στη μηχανή να αναπτύξει όλες τις στροφές της για να αποδώσει την ιπποδύναμη της.

Από τα παραπάνω βλέπουμε πως για το σκάφος μας δεν αρκεί να επιλέξουμε απλώς μία μηχανή κάποιας ιπποδύναμης και με οποιαδήποτε σχέση μετάδοσης της ρεβέρσας της αλλά:

-- Εάν το σκάφος μας είναι βαρύ, είτε σαν κατασκευή είτε διότι στην συχνότερη χρήση του θα είναι αρκετά φορτωμένο ή ακόμη, επειδή το είδος του δεν προσφέρεται για μεγάλες ταχύτητες, θα πρέπει να επιλέξουμε μηχανή με ρεβέρσα με μεγάλη μείωση για να έχουμε λίγες στροφές στην έλικα και μεγαλύτερη ροπή ώστε να υπερνικήσουμε την αυξημένη αντίσταση.

-- Εάν το σκάφος μας είναι ελαφρύ και μας ενδιαφέρουν οι υψηλές κυρίως επιδόσεις σε ταχύτητα, τότε πρέπει να επιλέξουμε μηχανή με ρεβέρσα με μικρή μείωση για να έχουμε πολλές στροφές στην έλικα ώστε αυτή να μπορεί να είναι αποδοτική στις υψηλές ταχύτητες. Σε ένα τέτοιο σκάφος δεν πρέπει να βάλουμε μηχανή με αργή ρεβέρσα, αντισταθμίζοντας την    έλλειψη στροφών με μεγαλύτερο βήμα της έλικας διότι, η μεγάλη διάμετρος της και η αυξημένη ροπή δημιουργούν μία ισχυρή αντίθετη ροπή στο σκάφος με αποτέλεσμα να μειώνεται η ευστάθεια του, να "τραβάει" το τιμόνι του, να είναι δύσκολο στην οδήγηση και λιγότερο ασφαλές.

Ο κυβισμός της μηχανής:

Ο κυβισμός της μηχανής, εκτός από τη ρεβέρσα, πρέπει να αποτελεί επίσης ένα κριτήριο για την επιλογή που θα κάνουμε. Η μέγιστη ροπή μίας μηχανής μεγάλου κυβισμού είναι μεγαλύτερη σε σχέση με μηχανή μικρότερου κυβισμού και ίδιας ιπποδύναμης, κυρίως πριν από το μέγιστο των στροφών τους, που συνηθίζουμε να ονομάζουμε "οικονομική περιοχή στροφών".

Αν έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο και βαρύ σκάφος, η καλύτερη επιλογή είναι μία μηχανή μεγάλου κυβισμού σε συνδυασμό με μία ρεβέρσα με μεγάλη μείωση.

Απόλλων Αρτέμης

Διαβάστηκε 1947 φορές

Αναζήτηση

Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 107 επισκέπτες και κανένα μέλος

Τελευταία Νέα

  • Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση του Σ.Ε.Μ.ΕΞ
  • Έφυγε ο Νίκος Αλεξανδρόπουλος
  • Αγγελία : Ζητείται βοηθός μηχανικού
  • Κλοπή φουσκωτού σκάφους
  • Σ.Ε.Μ.ΕΞ – DQS Hellas: Εξετάσεις Πιστοποίησης ISO 17024
  • Ετήσια τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
    From:

Newsletter

Facebook