Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης και Αναψυχής

Οι Σχολές Ωμέγα σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σωματείο Τεχνικών Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών διοργανώνουν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην ειδικότητα Τεχνικός Μηχανών θαλάσσης και μικρών Σκαφών Αναψυχής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΙΕΚ Μηχανολογίας, ΕΠΑΛ Μηχανολογίας και ΑΤΕΙ Μηχανολογίας.

Με την λήξη του προγράμματος χορηγείτε βεβαίωση παρακολούθησης και δύναται η προοπτική για απόκτηση πιστοποιητικού προσόντων σύμφωνα με το ISO 17024 από την εταιρεία πιστοποίησης προσόντων DQS.

Στα επίπεδα εμπειρίας;

1. Level 0 Trainee – Νεοεισερχόμενος
2. Level 1 Skilled – Βοηθός Τεχνίτη
3. Level 2 Proficient – Tεχνίτης
4. Level 3 Senior – Αρχιτεχνίτης
5. Level 4 Expert – Εμπειρογνώμων

Η πιστοποίησης θα διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΗ και τον ισχύοντα Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προσώπων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός, ο οποίος ασχολείται και είναι ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής. Πιο συγκεκριμένα, ο ως άνω επαγγελματίας συναρμολογεί και αποσυναρμολογεί κάθε τμήμα της μηχανής ή των σκαφών αναψυχής, ελέγχει την κατάσταση των διαφόρων τμημάτων του κινητήρα ή του σκάφους, λιπαίνει και ρυθμίζει τον κινητήρα, αντικαθιστά ότι εξάρτημα έχει χαλάσει και γενικά κάνει όποιες ρυθμίσεις χρειάζεται για την καλή λειτουργία τους, χρησιμοποιώντας τα μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και ναυπηγικά σχέδια, ενώ για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, όργανα και συσκευές, που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή της μηχανής των σκαφών αναψυχής, καθώς και των εγκαταστάσεων του σκάφους.

Ο τεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής, προσλαμβάνεται στην επιχείρηση όπου μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογής εργάζεται ως ειδικευμένος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο ή εργοδηγό ή αντίστοιχο προϊστάμενο του αντίστοιχου συνεργείου ή τμήματος. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ως απλός τεχνίτης αναφέρεται στον υπεύθυνο εργοδηγό του συνεργείου. Ως εργοδηγός συνεργείου αναφέρεται είτε στον τεχνικό υπεύθυνο του τμήματος είτε στον Τ.Υ. της συντήρησης του εργοστασίου (Μηχ/γο, Ηλ/γο, Ναυπηγό κ.λπ.) πτυχιούχο τριτοβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης. Στα καθήκοντά του συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι κανονισμοί και προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας εργασίας, προστασίας περιβάλλοντος, πυρασφάλειας καθώς επίσης και συνεργασία στο συγκεκριμένο επάγγελμα, εκτελώντας τις αναγκαίες κάθε φορά εργασίες.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε ΕΔΩ