Χορηγοί

Χρυσός Χορηγός: Motocraft

Χρυσός Χορηγός: Motocraft   Η MOTOCRAFT κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, στον τομέα των κινητήρων, των συστημάτων πρόωσης, ηλεκτρογεννητριών, ναυτιλιακών

Περισσότερα

Χορηγός: MANOIL

Χορηγός: MANOIL Η “MANOIL” είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που έχει σαν κύρια δραστηριότητα την συλλογή και μεταφορά χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων προς ανακύκλωση.

Περισσότερα