Προεδρίκο Διάγγελμα αναγνώρησης τεχνίτων μικρών σκαφών