Περιβάλλον

Περιβάλλον & Ανακύκλωση

 

Ο ΣΕΜΕΞ στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευθύνης, επιβραβεύει τους συναδέλφους που ανακυκλώνουν τα απόβλητα της επιχείρησής τους και αποδεικνύουν έμπρακτα τον σεβασμό τους προς το περιβάλλον και τους συνανθρώπους μας. Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών είναι κοινά για όλους.

Δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης, η ανακύκλωση μπαταριών γίνεται για:
-Την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών
-Τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στα ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων)
-Την εξοικονόμηση πρώτων υλών
-Την εξοικονόμηση ενέργειας
-Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
-Τη συνεισφορά στον πολιτισμό, εφόσον η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού.

Κύκλος Ζωής Μπαταριών

Κάθε μπαταρία έχει ένα «κύκλο ζωής». Ξεκινάει από το εργοστάσιο κατασκευής της και καταλήγει στον τελικό χρήστη.
Όταν η μπαταρία αδειάσει και την πετάξουμε στα σκουπίδια διακόπτουμε τον κύκλο ζωής της, χάνουμε πολύτιμες πρώτες ύλες και κατά συνέπεια ενέργεια, ενώ κάποια στοιχεία της μπορούν να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνες επιπτώσεις για την υγεία του ανθρώπου.
Αντίθετα, αν πάμε την άδεια μπαταρία για ανακύκλωση, ο «κύκλος ζωής» της μπαταρίας συνεχίζεται, τα βασικά στοιχεία της ανακυκλώνονται για να καταλήξουν στην παραγωγή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων.

Περιβάλλον 1