Νέα
Νέα

Τα μέλη μας

Οδηγίες για το ΦΠΑ σκαφών αναψυχής

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Πρόστιμα και προσαυξήσεις απειλούν όλους όσοι έχουν χαρακτηρίσει επαγγελματικό το σκάφος αναψυχής και δεν έχουν καταβάλει ΦΠΑ ή δασμούς στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τονίζεται σε εγκύκλιο του γ.γ. του υπουργείου Οικονομικών, Γιάννη Καπελέρη.

Με αφορμή ερωτήματα που προκαλούν οι διάφορες περιπτώσεις των σκαφών αναψυχής και συγκεκριμένα αν είναι μεταχειρισμένο ή καινούργιο ή έχει εισαχθεί από χώρα της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα, η εγκύκλιος παρέχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Η αγορά ιδιωτικού σκάφους αναψυχής σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης υπόκειται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα, εφόσον είναι καινούργιο και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνιμα στη χώρα μας, ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εγκατεστημένου στο εσωτερικό της χώρας προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 & 2 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/00), όπως ισχύει. Ο ΦΠΑ καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται με τις διατάξεις του αρ. 38 παρ. 7 του Ν. 2859/00 και της αρ. Δ.759/440/2003 ΑΥΟ.

2. Ιδιωτικό σκάφος αναψυχής, μεταχειρισμένο, που έχει αγοραστεί σε άλλο κράτος - μέλος από ιδιώτη, διαθέτει νηολόγιο και σημαία άλλου κράτους - μέλους, καταβάλλει τον ΦΠΑ στο κράτος - μέλος απόκτησής του, καθώς τόπος παράδοσης είναι το άλλο κράτος - μέλος. Στην περίπτωση που το σκάφος αγοράστηκε από νομικό πρόσωπο, ελέγχεται εάν έχει καταβληθεί ο φόρος στο άλλο κράτος - μέλος και δεν έχει τύχει επιστροφής ή έκπτωσης, εφαρμόζοντας τη Δ. 1540/55/5.12.1996 ΕΔΥΟ. Επίσης, εφόσον έχει δηλωθεί η συναλλαγή αυτή ως ενδοκοινοτική, ελέγχεται εάν ο φόρος καταβλήθηκε στην Ελλάδα, καθώς, σύμφωνα με το αρ. 30 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.

3. Ιδιωτικό σκάφος αναψυχής (καινούργιο ή μεταχειρισμένο), που διαθέτει νηολόγιο τρίτης χώρας ή εδάφους άλλου κράτους - μέλους που εξαιρείται από το φορολογικό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για σκοπούς ΦΠΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μόνιμα στη χώρα μας, τελωνίζεται στην Ελλάδα και καταβάλλει τους προβλεπόμενους δασμούς και φόρους στη χώρα μας. Για τη διακίνηση του σκάφους στα ελληνικά χωρικά ύδατα, μετά τον τελωνισμό του και εφόσον το εν λόγω σκάφος διατηρεί την ανωτέρω σημαία ή νηολόγιο, εφοδιάζεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με Δελτίο Κίνησης αορίστου ισχύος, σύμφωνα με την Δ. 257/139/23-2-2000 ΑΥΟ.

4. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω σκάφη χρησιμοποιηθούν μεταγενέστερα στην Ελλάδα ως επαγγελματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99, όπως ισχύει, και εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν εκπληρωθεί οι δασμοφορολογικές, κατά περίπτωση, υποχρεώσεις, χορηγείται Δελτίο Προμηθείας Υλικών και Αντικειμένων για την αγορά καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και για την αγορά αγαθών που ενσωματώνονται ή χρησιμοποιούνται στο σκάφος, χωρίς φόρο. Εάν αποδειχθεί ότι το σκάφος χρησιμοποιήθηκε για ιδιωτικούς σκοπούς, τότε καταλογίζεται ο φόρος με όλες τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, επιβαρύνσεις.

5. Στην περίπτωση σκαφών που έχουν τελωνιστεί με απαλλαγή από ΦΠΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως επαγγελματικά του Ν. 2743/99, για τα οποία διαπιστώνεται και στοιχειοθετείται από έλεγχο ότι δεν πληρούνται ή δεν πληρώθηκαν ποτέ οι προϋποθέσεις απαλλαγής (αλλαγή χρήσης, εικονικά ναυλοσύμφωνα, καταχρηστικές πρακτικές για την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ κ.λπ.), η παρασχεθείσα απαλλαγή καθίσταται ανακλητέα και η αρμόδια τελωνειακή αρχή οφείλει να προβεί σε είσπραξη των οφειλόμενων επιβαρύνσεων και να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις δικές της ενέργειες σχετικά με την παύση ισχύος της άδειας επαγγελματικού σκάφους.

6. Εάν τα σκάφη (ιδιωτικά ή επαγγελματικά), που ελλιμενίζονται και χρησιμοποιούνται στη χώρα μας, αποδειχθεί, ύστερα από σχετικό έλεγχο, ότι αποτελούν μέρος συναλλαγής με σκοπό την φοροαποφυγή, οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν επαναπροσδιορίζονται και καταλογίζεται ο αναλογών φόρος στη χώρα μας. Στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνονται υπόψη τα Πιστοποιητικά που εκδίδονται για την καταβολή φόρου σε άλλο κράτος - μέλος.

7. Επισημαίνεται ότι, στην εκ των υστέρων τακτοποίηση δασμοφορολογικών υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, εκμεταλλευτές ή χρήστες των εν λόγω σκαφών, οφείλονται πέραν του ΦΠΑ και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τέλη εκπροθέσμου καταβολής, προσαυξήσεις, πρόστιμα και οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της Τελωνειακής και Φορολογικής νομοθεσίας, εκτός αυτών που θα υπαχθούν στην ειδική ρύθμιση του άρθρου 19 του Ν. 4002/2011. Για την ένταξη στη ρύθμιση, η προθεσμία λήγει στις 14 Νοεμβρίου 2011.

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011
ΠΗΓΗ: Ναυτεμπορική
 

Διαβάστηκε 3804 φορές

Αναζήτηση

Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 105 επισκέπτες και κανένα μέλος

Τελευταία Νέα

  • Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση του Σ.Ε.Μ.ΕΞ
  • Έφυγε ο Νίκος Αλεξανδρόπουλος
  • Αγγελία : Ζητείται βοηθός μηχανικού
  • Κλοπή φουσκωτού σκάφους
  • Σ.Ε.Μ.ΕΞ – DQS Hellas: Εξετάσεις Πιστοποίησης ISO 17024
  • Ετήσια τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
    From:

Newsletter

Facebook