Μπρόκος Ιωάννης

Σεμεξ

Roussos Marine O.E
Ανέλκυση – Καθέλκυση – Επισκευή – Συντήρηση Σκαφών και Πλοίων

Υποκατάστημα : Εντός Μαρίνας Αγίου Νικολάου