Μπόστας Νικόλαος

Σεμεξ
  • Τ.Θ. 1142, 6ο Xλμ. Χαριλάου - Θέρμης, 57001, Θεσ/νίκη
  • 2310 465933
  • 6944 366931
  • top-mar@otenet.gr

Υπεύθυνος: Μπόστας Νικόλαος