Κούτρας Μιχαήλ

Σεμεξ

Διεύθυνση: Παλαία Εθνική Οδός Αθηνών Λαυρίου 36ο ΧΛΜ

Υπηρεσίες επισκεύης και συντήρησης πλοίων και σκαφών.