Βακόνδιος Ιωάννης

Υπεύθυνος: Βακόνδιος Γιάννης

 

Εξουσιοδοτημένο κατάστημα πωλήσεων και επισκευής εξωλεμβίων MERCURY-MARINER-HONDA MARINE

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες
Service Εξωλέμβιων Μηχανών Mercury
Service Εξωλέμβιων Μηχανών Mariner
Service Εξωλέμβιων Μηχανών Honda Marine
Service Εξωλέμβιων Μηχανών Suzuki Marine