Καλό 2024

Το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΜΕΞ σας έυχεται καλή πρωτοχρονιά!