Καλές Γιορτές από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΕΞ