Γραμματειακή υποστήριξη

Κοπέλα ενδιαφέρεται να προσληφθεί σαν γραμματειακή υποστήριξη.