Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από τη ετήσια τακτική εκλογοαολογιστική συνέλευση του Σ.Ε.Μ.ΕΞ την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 29 Ιανουαρίου 2023, το νέο διοικητικό συμβούλιο για το διάστημα από 31/1/2023 – 31/1/2026 έχει  ως εξής:

Πρόεδρος                                     Σουμαλάς Χρυσόστομος

Αντιπρόεδρος                                Τσουκλίδης Κώνσταντινος

Γενικός Γραμματέας                       Μάνωλας Ζήνων

Ταμίας                                          Κουτσουρός Αλέξανδρος

Μέλος-σύμβουλος                         Λυραντζάκης Αντώνιος

Μέλος-σύμβουλος                        Τσικνής Κωνσταντίνος

Μέλος-σύμβουλος                         Παπαδάκης Βασίλειος

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, των οικονομικών και όλων των υποθέσεων του Σωματείου για την ίδια περίοδο 31/1/2023 – 31/1/2026, γίνεται από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος                            Μάνεσης Γεώργιος

Μέλος                                  Γεωργούλης Γεώργιος

Μέλος                                  Γενναδόπουλος Ανδρέας

Αντιπρόσωποι του Σωματείου μας στη δευτεροβάθμια Ομοσπονδία μας (ΕΟΒΕΑΜΜ) εκλέγονται τα μέλη κ.κ.:

Λυραντζάκης Αντώνιος

Τσουκλίδης Βαλεντίνος

Καμίτσης Πέρος