Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από τη ετήσια τακτική εκλογοαολογιστική συνέλευση του Σ.Ε.Μ.ΕΞ την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 27 Ιανουαρίου 2020, το νέο διοικητικό συμβούλιο  για το διάστημα από 31/1/2020 – 31/1/2023 έχει  ως εξής:

Πρόεδρος                                     Σουμαλάς Χρυσόστομος

Αντιπρόεδρος                                Ταρασιάδης Ευάγγελος

Γενικός Γραμματέας                       Μάνωλας Ζήνων

Ταμίας                                          Κουτσουρός Αλέξανδρος

Μέλος-σύμβουλος                         Λυραντζάκης Αντώνιος

Μέλος-σύμβουλος                        Τσικνής Κωνσταντίνος

Μέλος-σύμβουλος                         Τσουκλίδης Βαλεντίνος

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, των οικονομικών και όλων των υποθέσεων του Σωματείου για την ίδια περίοδο 31/1/2020 – 31/1/2023, γίνεται από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος                            Μάνεσης Γεώργιος

Μέλος                                  Γεωργούλης Γεώργιος

Μέλος                                  Γενναδόπουλος Ανδρέας

Αντιπρόσωποι του Σωματείου μας στη δευτεροβάθμια Ομοσπονδία μας (ΕΟΒΕΑΜΜ) εκλέγονται τα μέλη κ.κ.:

Τσουκλίδης Βαλεντίνος

Λυραντζάκης Αντώνιος

Καμίτσης Πέρος