Ταυτότητα
Ταυτότητα

Δραστηριότητες

•  Προσπάθειες για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και της διαδικασίας έκδοσης επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στον

Περισσότερα
Ταυτότητα

Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από τη ετήσια τακτική εκλογοαολογιστική συνέλευση του Σ.Ε.Μ.ΕΞ την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 29 Ιανουαρίου

Περισσότερα
Ταυτότητα

Οργανωτική Δομή

Το κυρίαρχο σώμα του ΣΕΜΕΞ αποτελεί η Γενική Συνέλευση η οποία επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που συμπεριλαμβάνονται

Περισσότερα
Ταυτότητα

Προφίλ

Το Πανελλήνιο Σωματείο  Τεχνικών Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών (ΣΕΜΕΞ) είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, Επαγγελματική Οργάνωση με κύριο

Περισσότερα